0
  >  Company
 Welkom
 Bedrijf
 Productie
 Geschiedenis
 Locate
Home contact ImpressumWerpen we een blik op de ontspiegelingsafdeling van Nordhorn-Optik. In het voorste gedeelte van de afdeling ontspiegelt een medewerkster de kunststofglazen. Meer achteraan in de afdeling worden de verschillende ontspiegelingen en opdampingen voor de minerale brillenglazen uitgevoerd.
In getemperde ovens worden de brillenglazen van kunststof over nacht onder toevoer van warmte ontgast. Op deze wijze moeten de brillenglazen voor het ontspiegelingsproces worden voorbereid. Door het temperen van de kunststofglazen wordt een betere houdbaarheid van de ontspiegelingslaag bereikt en een beter vacuüm in de ontspiegelingsinstallatie gegarandeerd. Elk ontspiegelingsproces kan uitsltuiend onder een goed vacuüm worden uitgevoerd.
In deze beide ontspiegelingsinstallaties van Satis worden hoofdzakelijk brillenglazen van kunststof ontspiegeld. Met behulp van een hoog vacuüm worden met verschillende substanties de afzonderlijke lagen op het oppervlak van het glas aangebracht. Door het aantal en de samenstelling van de lagen ontstaan de verschillende types van ontspiegeling zoals bv. filter-, multi- of super-ontspiegeling.
Na het ontspiegelingsproces wordt bij elk glas afzonderlijk de kwaliteit van de ontspiegeling heel nauwkeurig gecontroleerd.