>  Company
 Welkom
 Bedrijf
 Productie
 Geschiedenis
 Locatie
   
   


Home ImpressumDe wasstraat levert een belangrijke voorbereiding voor het ontspiegelingsproces. Enkel absoluut makelloos gereinigde glazen kunnen worden ontspiegeld.
In de verschillende bassins doorlopen alle brillenglazen in speciale houders meerdere reinigingsprocessen. Elk bassin heeft verschillende reinigingsmiddelen als inhoud.
Het gehele reinigingsproces wordt door een behandeling met ultrasone golven ondersteunt. Op het einde van de ultrawasinstallatie worden de glazen gedroogd.
Voor het onderhoud van de ultrawasinstallatie met extreem rein water zijn speciale reinigingssterke filterpatronen voortdurend aan het werk. De zuiverheid van het water is aan voortdurende controles onderworpen, aangezien de kleinste verontreinigingen in het bassin tot onvolkomenheden in de kwaliteit van de ontspiegelingslaag kunnen leiden.